Умова завдання:

1Б.
 Дано выражение 10sinα+23cosα. Данное выражение вида Asinx+Bcosx. Определи чему равно \(A\) и \(B\).
 
Ответ: A=i;B=i

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: