Умова завдання:

4Б.
1. Відзначте дві вірні відповіді.
 
Що таке розширений доступ для класу?
 
2. Оберіть: «Вірно», або «Невірно» для кожного з тверджень.
  
Наявність у класу розширеного доступу до ЯКлас допомагає педагогу в наступному:
 
Дистанційне навчання, самостійна позааудиторна діяльність учнів.
 
Залучення всіх учнів в процес навчання.
 
Доступ у довідковий розділ для вчителів на ЯКлас.

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: