Теорія:

При додаванні чисел будь-яких знаків виконуються закони додавання.
Переставний закон додавання:
a+b=b+a
Приклад 1. \((+3)+(-8)=-5 \) і  \((-8)+(+3)=-5\)
 
Тоді \((+3)+(-8)= (-8)+(+3).\)
 
 
Приклад 2.\((-4)+(-2)=-6 \) і  \((-2)+(-4)=-6 \)
 
Тоді \((-4)+(-2)=(-2)+(-4).\)
Сполучний закон додавання.
a+b+c=a+b+c
Приклад 3.
1013+13=10+13+13=10+13+13=10+0=10
 
Джерела:
Математика. 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. Учреждений / И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – 8-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2009. — 264 с: ил.