Теорія:

 Числа, добуток яких дорівнює \(1\), називають взаємно оберненими.
 
Взаємно оберненими є числа:
 59и955995=51919151=1173и317173317=1713131171=1113и1311313=11313=1313=1
Числу cd, де c0 і d0 зворотним є число dc.
Щоб знайти число, протилежне змішаному, змішане число представляють у вигляді неправильного дробу.
 
813=83+13=253
Зворотним 813 буде число 325
 
Джерела:
Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин и др. — 22-е изд., испр. — М.: Мнемозина, 2008. — 288 с: ил.